ابزار کنزاکس

رنده برقی دو راه بغل 620 وات KEP_4262