ابزار کنزاکس

اچار لوله گیر دو دسته 4 اینچ KPW-104