ابزار کنزاکس

اچار لوله گیر دو دسته 3 اینچ KPW-103