ابزار کنزاکس

اچار لوله گیر دو دسته 2 اینچ KPW-102