ابزار کنزاکس

اچار لوله گیر دو دسته یک اینچ kpw-101