ابزار کنزاکس

اره عمود بر 710 وات 4 حالته دیمر دار KJS_1710