ابزار کنزاکس

KGG_6185 ژنراتور برق بنزینی استارتی سیم پیچ تمام مس محصول شرکتی 8500w واقعی خروجی سیستم یکسان سازی نوسان برق