ابزار کنزاکس

ژنراتور برق بنزینی 800 وات دو زمانهKPG-1950