ابزار کنزاکس

سنباده لرزان اوربیتال -150 میلیمتر 450وات 4615کنزاکس