ابزار کنزاکس

سنباده لرزان اوربیتال-125 میلیمتر350وات 4612 کنزاکس