ابزار کنزاکس

دریل برقی 10 میلی متر 500 وات KED-150کنزاکس